Administrácia

PhDr. Valéria Juríčková, PhD.

riaditeľka SZUŠ Jastrabie nad Topľou, prekladateľka, autorka

Pani riaditeľka Juríčková má čuch na talenty a ten váš spozná už z diaľky. SZUŠ pre ňu znamená celý svet a verí, že umenie má silu meniť ľuďom životy k lepšiemu. Voľné chvíle trávi čítaním, písaním a prekladaním z ukrajinského jazyka.

Predchádzajúci učiteľ
Nasledujúci učiteľ