Výtvarný odbor

Mgr. art. Jana Andrejková

učiteľka, výtvarníčka

Pani učiteľka Janka sa vo svojom štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach zameriavala na súčasné umenie. Miluje maľbu a cestovanie. Najbližšie má k umeleckému smeru Bad painting, tzv. „zlá tvorba“.

Predchádzajúci učiteľ
Nasledujúci učiteľ