Hudobný odbor

Dominik Tkáč

učiteľ, skladateľ, multiinštrumentalista

Pracoviská:

Soľ

Pán učiteľ Dominik si nevie predstaviť deň bez kávy. Prvá pieseň, ktorú sa naučil hrať bola Hallelujah a od vtedy hrať neprestal. Ak práve neučí hru na nástroj a hudobnú teóriu, veľmi rád varí.

Tu si môžete vypočuť zopár z jeho kompozícií:

https://www.youtube.com/channel/UCfeW6vkDtgJ_KHLtrLWMxnQ

Predchádzajúci učiteľ
Nasledujúci učiteľ