Vystúpenie ku Dňu matiek v Holčíkovciach

14, máj 2024

Dňa 12. mája 2024 sa uskutočnilo vystúpenie žiakov SZUŠ Jastrabie nad Topľou z elokovaného pracoviska Holčíkovce.

Žiaci tanečného odboru divákom predviedli choreografiu na pieseň Já chci jen to, co chci od speváčky Terezy Kerndlovej. Vystúpenia sa, samozrejme, zúčastnila aj pani učiteľka Ľudmila Frajtová DiS. art, ktorá ich tanečne pripravovala a zaobstarala im krásne kostýmy.

Ďakujeme za účasť všetkým mamičkám a rodinám, Vaša podpora pre nás znamená svet. ❤️

S úctou,

Vaša SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Predchádzajúci príspevok