Tanečné vystúpenie ku Dňu matiek

24, apríl 2023

Srdečne Vás pozývame na tanečné vystúpenie našich žiakov z elokovaného pracoviska MŠ Nižný Hrabovec. Žiaci Vám predvedú svoje tanečné číslo, ktoré si poctivo pripravili s pani učiteľkou Janou Demčákovou DiS. art.

Vystúpenie sa uskutoční 5. mája o 14:30 v KD Nižný Hrabovec.

Na Vašu účasť sa spolu so žiakmi tešíme.

S úctou,

kolektív SZUŠ

Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok